Strona głównaBiznes4 proste sposoby na zwiększenie efektywności w zarządzaniu logistyką

4 proste sposoby na zwiększenie efektywności w zarządzaniu logistyką

Zarządzanie logistyką firmy nie jest łatwym zadaniem. Wymaga koordynacji różnych działów organizacji i stosowania nowoczesnych rozwiązań. Jeśli ta dziedzina jest “wąskim gardłem” firmy, to z czasem ilość zamówień spada a klienci stają się niezadowoleni i zaczynają szukać innych dostawców. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, aby poprawić wydajność magazynu i sprawić, żeby transport towarów był terminowy.  

Wyznaczenie właściwych celów dla organizacji 

Z punktu widzenia biznesu logistyka to nie tylko samo centrum logistyczne, ale przede wszystkim sposób na efektywny przepływ towarów i ich składowanie. Ten proces powinien obejmować wszystkie operacje od miejsca pochodzenia aż po ostatecznego odbiorcę. Każda organizacja powinna wyznaczyć sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. W przypadku branży logistycznej może być to uczynienie z łańcucha dostaw tak oszczędnego i wydajnego jak to tylko możliwe. Wymaga to zidentyfikowania problemów i usprawnienie procesów w celu minimalizacji strat. Logistycy powinni skupić się na poniższych zagadnieniach: 

 • dokładne przyjrzenie się działaniu łańcucha dostaw, 
 • określenie, w jaki sposób powinny wyglądać procesy logistyczne, 
 • czy logistyka przyczynia się obecnie do ogólnych celów zarządzania łańcuchem dostaw? 
 • czy centra logistyczne znajdują się we właściwych lokalizacjach i czy jest ich wystarczająco dużo? 

Warto zastanowić się, jakie są rzeczywiste potrzeby firmy. Każda organizacja posiada inne cele biznesowe a zarządzanie logistyką powinno wspierać te dążenia.  

Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim 

Trudno jest zarządzać całym łańcuchem dostaw bez odpowiedniego planowania. Wszystkie operacje powinny przebiegać z dużą płynnością i uwzględniać tylko minimalne przerwy w działaniu. Planowanie jest procesem, który wymaga myślenia naprzód i przewidywania przyszłych trudności. Nieodzownym elementem są oczywiście nieoczekiwane wydarzenia i trudności. Aby lepiej planować, warto zastosować poniższe wskazówki: 

 • warto opracowywać schematy blokowe dla wszystkich operacji, 
 • schematy powinny brać pod uwagę takie okoliczności, jak zaopatrzenie, możliwości przechowywania produktów czy dystrybucję do klienta.  

W miarę postępów warto aktualizować plan o kolejne czynniki, które mają wpływ na logistykę. Nie należy przy tym przesadzać ze szczegółowością – ważne, aby detale nie przesłoniły całego obrazu.  

Posiadanie planu awaryjnego 

Każde centrum logistyczne powinno posiadać dodatkowy plan na trudne sytuacje. Powinien obejmować wszystkie aspekty procesów logistycznych. Nawet jeśli pierwotny plan był dobry, to warto śledzić łańcuch dostaw krok po kroku i posiadać gotowość do wdrożenia planu awaryjnego. Warto przy tym pamiętać o kilku czynnikach: 

 • zarządzanie zapasami jest głównym obszarem ryzyka, który wpływa na osiąganie celów biznesowych, 
 • możliwość śledzenia i zarządzania przesyłek w czasie rzeczywistym pomaga w funkcjonowaniu systemu oraz zwiększaniu sprzedaży, 
 • występowanie opóźnień jest spowodowane brakiem sygnałów o potencjalnych niedoborach i trudnościach w wykonaniu planu, 
 • nie można polegać jedynie na jednym dostawcy lub sprzedawcy, warto mieć rozległą sieć kontaktów, by mieć zabezpieczone źródła zaopatrzenia. 

Zatrudnianie właściwych osób 

Profesjonalne centra logistyczne muszą znajdować właściwych fachowców, którzy wiedzą, jak należy rozwiązywać problemy i nadawać sprawom właściwy bieg. Kandydaci na kierowników działu logistyki powinni charakteryzować się kilkoma cechami: 

 • potrafią zachować zimną krew i pracować pod presją, 
 • podejmują szybkie decyzje, 
 • posiadają wysokie umiejętności interpersonalne, 
 • mają tendencje przywódcze i są liderami w organizacji, 
 • posiadają kompetencje finansowe. 

Tylko właściwe osoby potrafią sprostać zadaniom, jakie stawiane są przed działem logistyki. To od nich zależy wykonanie planu i jego wpływu na wyniki finansowe firmy. Aby właściwe zoptymalizować łańcuch dostaw, menedżerowie powinni być przygotowani na popełnianie błędów i szukanie najlepszych sposobów w obliczu sytuacji krytycznych. Ważne, żeby byli otwarci na sugestie ze strony pracowników i starali się weryfikować swój punkt widzenia.  

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Artykuły