Strona głównaBiznesUbezpieczenie na życie – w czym może pomóc?

Ubezpieczenie na życie – w czym może pomóc?

Życie każdego człowieka obfituje w nieprzewidziane zdarzenia, które często pozostawiają po sobie negatywne następstwa. W celu zagwarantowania sobie poczucia bezpieczeństwa warto posiadać odpowiednie ubezpieczenie, takie jak np. ubezpieczenie na życie. Czym jest ubezpieczenie na życie i dlaczego coraz więcej osób decyduje się na jego zakup?

Ubezpieczenia prywatne w Polsce

W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania Polaków ubezpieczeniami oferowanymi przez prywatne instytucje ubezpieczeniowe, co jest związane z przekonaniem, że polisy publiczne nie gwarantują wystarczającej ochrony. Ubezpieczenia z uwagi na rodzaj ich przedmiotu dzieli się na osobowe oraz majątkowe.

Prywatne ubezpieczenia osobowe

Do najczęściej kupowanych w Polsce prywatnych ubezpieczeń, w których ochroną objęte jest życie i zdrowie ludzkie, zalicza się:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową w razie wystąpienia w życiu osoby ubezpieczonej nieszczęśliwego wypadku, którego następstwem będzie przewidziany w umowie uszczerbek na zdrowiu. W skład ubezpieczeń medycznych wchodzą takie ubezpieczenia, jak np. ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe czy szpitalne, a więc wszystkie te mające na celu wsparcie ubezpieczonego w razie choroby. Innym popularną formą ubezpieczenia osobowego jest ubezpieczenie na życie, w którym ochroną objęte jest życie ludzkie.

Prywatne ubezpieczenia materialne

Najpopularniejszymi ubezpieczeniami majątkowymi w naszym kraju są z kolei:

  • ubezpieczenia komunikacyjne,
  • ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Główny udział w ogólnej sprzedaży ubezpieczeń w naszym kraju mają ubezpieczenia komunikacyjne, wśród których wyróżnia się obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz dobrowolne ubezpieczenie autocasco. Pierwsze z nich jest obligatoryjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów samochodowych, a jego celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej pojazdom oraz osobom, które są poszkodowane w wyniku zdarzenia drogowego. Drugie z kolei pozwala na uzyskanie odszkodowania w sytuacji, gdy pojazd zostanie zniszczony lub skradziony.

Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje ochroną nieruchomości i gwarantuje wypłacenie odszkodowania w przypadku wystąpienia negatywnych następstw działania żywiołów czy włamania z kradzieżą. To przydatny produkt, który pozwoli nam się uchronić przed konsekwencjami zdarzeń, na które nie mamy większego wpływu.

Ubezpieczenie na życie – dlaczego warto je mieć?

Posiadając ubezpieczenie na życie, zapewniamy naszym bliskim pomoc finansową w przypadku naszej śmierci, co jest szczególnie ważne, gdy np. mamy kredyt hipoteczny bądź jesteśmy głównymi żywicielami rodziny. W życiu ludzkim większości zdarzeń nie da się przewidzieć. Śmierć wiąże się często z dużym zaskoczeniem, a osoby tracące kogoś najbliższego są zmuszone do szybkiej organizacji pochówku i załatwienia licznych spraw formalnych. Tego typu działaniom nie sprzyja głęboki smutek spowodowany poczuciem pustki po zmarłym. W wielu przypadkach najbliżsi nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, a pozyskanie ich w krótkim czasie jest często niemożliwe. Celem uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji warto zakupić ubezpieczenie na życie, które zabezpieczy naszą rodzinę i pozwoli zachować jej dotychczasowy standard życia.

Duża część firm ubezpieczeniowych umożliwia swoim klientom rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na bardzo korzystnych warunkach, co pozwala na tanie uzyskanie ochrony dotyczącej np. następstw nieszczęśliwych wypadków, leczenia szpitalnego czy dodatkowej emerytury. Ponadto na każdym etapie trwania umowy ubezpieczeniowej mamy możliwość wprowadzenia zmian w kwestii wysokości i częstotliwości składek. Elastyczność umów na współczesnym rynku ubezpieczeniowym oraz szeroka oferta polis gwarantują nam znalezienie rozwiązania, które będzie idealnie dopasowane do naszych potrzeb bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Artykuły